فراسیون - شفاسنتر

فراسیون داروی تنفس و طول عمر و ضد سرطان و فلجی و ام اس بر مبنای طب سنتی

♦️♦️ #فراسیون (دم شیر) :♦️♦️

?دو نوع دارد فراسیون ابیض و فراسیون اسود

?موارد مصرف: ?

?جایگزین استطوخدوس در آلات #تنفسی است. اگر اسطوخدوس نبود از فراسیون در بیماری آلات تنفسی استفاده می شد.

?برای #طول عمر مفید است.

?از جمله داروهای موثر در کنترل و #درمان_سرطان بحساب می آید.

?در درمان #فالج وبیماری هایی نظیر #ام_اس و…غوغ?

فراسیون سفید ( یا افنان سر ) با نگاهی به طب سنتی چیست

گیاه فراسیون سفید ( یا افنان سر) دارای مزاج خیلی گرم و خشک 

رافع سرماخوردگی با دمنوش + نرم کننده سینه و مسکن سرفه خشن و خشک + مجاری کبد و طحال گرفته را رافع و گشاینده است + اگربا روغن زیتون بجوشانی و به محل زهاربمالید دردهای مثانه سرد مزاج را و یا قطره قطره ادرارکردن را و بی نظمی قاعدگی درترشح سفید بلغمی مزاج را ازبین نیبرد + رافع سنگ?

فراسیون سفید ( یا افنان سر ) با نگاهی به طب سنتی چیست

گیاه فراسیون سفید ( یا افنان سر) دارای مزاج خیلی گرم و خشک

رافع سرماخوردگی با دمنوش + نرم کننده سینه و مسکن سرفه خشن و خشک + مجاری کبد و طحال گرفته را رافع و گشاینده است + اگربا روغن زیتون بجوشانی و به محل زهاربمالید دردهای مثانه سرد مزاج را و یا قطره قطره ادرارکردن را و بی نظمی قاعدگی درترشح سفید بلغمی مزاج را ازبین نیبرد + رافع سنگه?