فلوراید - شفاسنتر

دهان و دندان و استفاده فلوراید در مسواک زنی توام با مضرات

✍ ترجمه بخشهایی از مقاله انگلیسی ۵۰ دلیل مخالفت با فلوراید : 

۱-فلوراید ماده غذایی ضروری نیست، نه هیچ بیماری و نه حتی پوسیدگی به علت کمبود فلورید نیست.

۲-در بدن تجمع پیدا میکند.

۳-فلوراید لازم نیست.

۴-نقش فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان دارای شک و تردید جدی ست.

۵-زمانی که فلوراید مصرف نمیشود پوسیدگی دندان بیشتر نمیشود.

۶-فلوراید ممکن

فلوریدا و سموم خطرناک آن

ترجمه بخشهایی از مقاله انگلیسی ۵۰ دلیل مخالفت با فلوارید : 

۱-فلوراید ماده غذایی ضروری نیست، نه هیچ بیماری و نه حتی پوسیدگی به علت کمبود فلورید نیست.

۲-در بدن تجمع پیدا میکند.

۳-فلوراید لازم نیست.

۴-نقش فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان دارای شک و تردید جدی ست.

۵-زمانی که فلوراید مصرف نمیشود پوسیدگی دندان بیشتر نمیشود.

۶-فلوراید ممکن

ویتامین ها بر مبنای طب سنتی

?????راهنمای جامع مواد غذایی

این مطلب، کمک خوبی است تا منابع غذایی را بهتر بشناسید تا بنام بروز کمبود مواد مغذی و ویتامین ها و… شما را به سوی مصرف داروهای شیمیایی سوق ندهند.

کربوهیدرات ها(قندها) :

?لوبیا
?باقلا
?عدس
?میوه جات و سبزیجات
?نان سبوس گرفته نشده و غلات
?شکر سرخ نیشکر
?شیره انگور، انجیر، توت، خرما

۲⃣پروپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن