فلوراید - شفاسنتر

دهان و دندان و استفاده فلوراید در مسواک زنی توام با مضرات

✍ ترجمه بخشهایی از مقاله انگلیسی ۵۰ دلیل مخالفت با فلوراید : 

۱-فلوراید ماده غذایی ضروری نیست، نه هیچ بیماری و نه حتی پوسیدگی به علت کمبود فلورید نیست.

۲-در بدن تجمع پیدا میکند.

۳-فلوراید لازم نیست.

۴-نقش فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان دارای شک و تردید جدی ست.

۵-زمانی که فلوراید مصرف نمیشود پوسیدگی دندان بیشتر نمیشود.

۶-فلوراید ممکن

فلوریدا و سموم خطرناک آن

ترجمه بخشهایی از مقاله انگلیسی ۵۰ دلیل مخالفت با فلوارید : 

۱-فلوراید ماده غذایی ضروری نیست، نه هیچ بیماری و نه حتی پوسیدگی به علت کمبود فلورید نیست.

۲-در بدن تجمع پیدا میکند.

۳-فلوراید لازم نیست.

۴-نقش فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان دارای شک و تردید جدی ست.

۵-زمانی که فلوراید مصرف نمیشود پوسیدگی دندان بیشتر نمیشود.

۶-فلوراید ممکن

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');