قرص رانیتیدین - شفاسنتر

قرص رانیتیدین برای معده شما چقدر آسیب ایجاد میکند نظر سایر پزشکان طب سنتی چیست

اشتباه برای معده تا کی ؟؟؟؟

 رانیتیدین با سلولهای ناتوان معده چه می کند؟

 اغلب مشکلات معده ناشی از ورم معده می باشد که در اثر تغذیه نامناسب از نظر نوع، ترکیب و نحوه غذا خوردن و همچنین مصرف آب سرد فراوان (هر آبی که دمای آن کمتر از دمای بدن ماست) و خوردن آب در بین غذاها و خوردن میوه هایی با طبع سرد و بصورت ترکیبی و سالادی و مانند آنها ?