قرص گارسین - شفاسنتر

سیر خاصیت کاهنده چربی و فشارخون و قند خون بر مبنای طب سنتی سیر

قرص گیاهی گارسین(سیر)

 موارد مصرف:

کم کننده چربی خون ،پائین آورنده فشار خون ،کاهش دهنده قند خون .

 مقدار مصرف:

در بزرگسالان روزی سه نوبت هر نوبت ۱ قرص باکمی آب میل شود . موارد منع مصرف ونکات قابل توصیه : بعلت آثار فارماکولوژیک مشخص سیر، مقادیر درمـــــــانی آن ممکنست هیپوگلیسمی و درمانـــهای ضد انعقادی را تشدید نماید .

 موارد منع