قلب درمانی مشتمل بر چهارده بخش

???????

قلب درمانی برمبنای طب اسلامی و طب سنتی چه کنیم

????

باب اول قلب را با منظر ایات قران کریم تدبیر کنیم ! 

۱- سوره یونس آیه ۲۲ :

لَئِنْ أَنْجَیْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ

۲- سوره قمر ایه ۴۵ و ۴۶ :

سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ ??