قلب جنین - شفاسنتر

قلب جنین و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

?تقویت قلب مادر #حامله و قلب #جنین

۱ـ صبحانه: یک لیوان شیر تازۀ گاو مخلوط با عسل طبیعی کوهی، و خوردن مربّای بِه

۲ـ بین روز و عصرانه: خوردن گلابی رسیدۀ شیرین

۳ـ شب قبل از خواب: آب سیب رسیدۀ شیرین مخلوط با عسل طبیعی کوهی بخورد.

@tebiranii *

قلب جنین و راهکارهای تقویت آن بر مبنای طب سنتی

??????
سوال برای تقویت و ایجاد قلب جنین چه کنیم
جواب
سلام وقت شما بخیر
۱-استراحت کامل برای خانم باردار
۲-ترک تغذیه مزاج سردی ها و سوداها و بیشتر کردن خوراک های تغذیه های گرم
۳-بستن شکم و پهلو به روش ارام
۴- از بادام خام درختی به عنوان شیر بادام روزی تا دو لیوان استفاده کنند
۵- به اندازه سه تا نخود کندر خوراکی درهرروز همانند ادقلب مادرباردار و تقویت قلب جنین بر مبنای طب سنتی

?تقویت قلب مادر #حامله و قلب #جنین

۱ـ صبحانه: یک لیوان شیر تازۀ گاو مخلوط با عسل طبیعی کوهی، و خوردن مربّای بِه

۲ـ بین روز و عصرانه: خوردن گلابی رسیدۀ شیرین

۳ـ شب قبل از خواب: آب سیب رسیدۀ شیرین مخلوط با عسل طبیعی کوهی بخورد.

@tebiranii *

کندر تقویت مغز و قلب و کبد و رحم و مانع سقط جنین و تقویت قلب جنین و ضد عفونت

✅کندر نیروی قبض و نگه داشتن رحم و بدن را بالا میبردومانع سقط است .

✅تقویت مغز و قلب و کبد میکند درنتیجه از بیماری های مغزی وقلبی و کبدی که طیف بسیار وسیعی از بیماری ها را شامل میشوند جلوگیری میکند.

 ✅عامل تقویت قلب مادر و تشکیل قلب کودک ومانع تولد کودک با قلب سوراخ میشود .

✅به دلیل قوت خشک کنندگی که دارد.مانع عفونت دربارداری ومان?