۱- اختلال اخلاط خونی و بالارفتن غلظت خون و شناخت خلط حاکم در بدن

۲- بالارفتن نزله گرم و سرد دربدن و فعال شدن آن در مفاصل

۳- بابدن گرم و سرد در معرض آب و هوای سرد و داغ به روش متضاد قرار گرفتن مثل جکوزی

۴- با شکم پر و خالی استحمام و آمیزش طولانی داشتن

۵- خوردن آب یخ و بستنی و اختلال با دمای بدن آدمی ۳۷ درجه

۶- تغذیه غذاها?