اطفال پاها - شفاسنتر

گرگرفتگی پاهای کودکان را با نگاهی به طب سنتی چه کنیم

??پاسخ گرگرفتگی پاها

به احتمال قوی انسانهای با خلط غالب دموی مزاج ( گرم و تر یعنی بهترین نوع خون ) گرفتار چنین گرگرفتگی در پاها و صورت و مغز میشوند

پس این گروه کودکان متناسب با ذوق تغذیه شان  گوشت و سیب زمینی سرخکرده و فست فودها و گرمیجات برای ایشان زیاد مناسب نیست سعی کنید شربت سکنجبین عسلی یعنی روزی سه قاشق سکنجبین را در یک لیو

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن