قنداق نوزاد - شفاسنتر

قنداق پیچی کودکان بر مبنای طب سنتی

?اصول قنداق کردن نوزاد?

?دکتر مریم قادری?

?✍به خاطر محافظت نوزاد از گرما و سرما و صدمات خارجی و شکل‎گیری بدن در وضعیت مناسب هیچ چیزی بهتر از قنداق کردن نوزاد? تا ۳-۴ ماهگی که اعضاء استحکام پیدا کنند نیست.?

?✍چون تا زمانی که اعضاء استحکام مناسب پیدا کنند احتمال آسیب طفل زیاد است.

ابتدا دست و پای نوزاد را ماساژ داده و اند?