قوز - شفاسنتر

خمیدگی و قوزکمر و رفع کردن آن با روغن بادام تلخ

??????????????
بوعلی سینا میفرماید اگر کمری دارای خمیدگی زاویه قائمه نود درجه داشت و شما بین شش ماه الی یکسال روغن بادام تلخ درجه یک خالص مالیدی و این کمر قوزدارصاف شد تعجب نکنید
پس باید شما دررفع ام اس خسته نشوی بسم اللهقوز کردن و مضراتش بر بدن بر مبنای طب سنتی

مضرات# قوز #کردن#

✳️قوزکردن ، جریان خون به مغز را کاهش می دهد و در نتیجه ولع خوردن مواد قندی را تشدید کرده و باعث چاقى مى شود.

@sinohehsamdaliri