قی چشم - شفاسنتر

چشم و چرک و یا قی چشم و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

⭕️ ناشی از فضولات مغز
?✍ شبی یک لیوان دمکرده اسطوخدوس ناشتا میل شود

?✍ بابونه شیرازی را بجوشانید و دستمال تمیزی را در آن بزنید و روی چشم قرار دهید روزی یکبار

استاد مهربانی