کاه - شفاسنتر

کاه و ریشه گندم را جوشانده برای تقویت جسم جداگانه میل شود برمبنای طب سنتی

‍ ‍ ??? جوشانده مقوی کاه ???

? کاه گیاه بسیار قوی است اگر انسان روزی یک لیوان جوشانده کاه میخورد بسیار قوی می شد.

? چنانچه در زمان طوفان نوح ؛ مردم از نمناکی زمین وگیاهان ضعیفش گرفتار شدند.

✳️حضرت نوح شکایت نزد خدا برد ؛ دستور آمد ؛ جوشانده ریشه گندم بخورید.

@sinohehsamdaliri

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن