اطفال چاق - شفاسنتر

چاقی نوجوان و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

پسر بچه ۱۱ ساله اضافه وزن داره ،پر خور هستش ، برای کنترل او باید چه نوع گیاهی و یا عرقی به اوبدهیم و پوستش سفید پوست و گاهی اوقات حالت تهوع دارد

 پاسخ 

پرخوری و اشتهای کاذب + وزن زیادی و شکم بزرگ یا همان استسقاء  نتیجه غلبه بلغم است 

عسلاب یعنی یک قاشق عسل دریک لیوان اب ولرم

اب سیب طبیعی

بعد ناهار دمنوش و یا عرق های ( زنیان + آو?