کرسی - شفاسنتر

دست و پا درد به هنگام خواب زمستانی و ضرورت راه اندازی کرسی بر مبنای طب سنتی

درسرما، خون غلیظ شده و فضولات بدن به اندام تحتانی بدن میرود موقع خواب اگه گرما از پایین به بدن برسد این فضولات در خون از حالت رسوبی خارج میشود.

فلسفه‌ی وجودی کرسی در قدیم همین بوده است.

کرسی خوابیدن سبب میشود که گرما را به بدن برساند

?کُرسی

✍ سرما، خون را غلیظ و فضولات بدن را به اندام تحتانی میبرد

✍زیرِ کرسی خوابیدن، گرما را از پایین به بدن رسانده و باعث میشود فضولات موجود در خون ازحالت رسوبی خارج شوند!?

@Antibioterorism

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن