?کشمش با کیفیت باشد

مصرف کشمش که به رنگ قهوه ای تیره است برای حل مشکلات مربوط به کبد عالی است. کشمش سیاه نیز برای سم زدایی کبد مناسب است. رنگ قهوه ای روشن و درخشان کشمش به آن معنی نیست که مفید است.در واقع، شفافیت آن ها به علت عمل دی اکس