اطفال شیرگرفتگی - شفاسنتر

شیر گرفتگی کودک از شیر مادر به روش تدریجی ، پلکانی و بدور از تنبیه و خشونت با نگاهی به طب سنتی چیست

شیر گرفتگی کودک از شیر مادر به روش تدریجی ، پلکانی و بدور از تنبیه و خشونت با نگاهی به طب سنتی و اسلامی

الف : راهکارها در روش طب سنتی

۱= تمام راهکارها بایستی کوتاه و میان مدت بوده باشد .

۲= از ماههای قبل بایستی کودک به تغذیه با مزاج گرم و تر ، آب میوه سنتی و خانگی و شربتهای گیاهی مثل بیدمشک با گلاب و اندکی زعفران ، شربت شیره انگور عادت