کود - شفاسنتر

بیوتروریسم و مصادیق آن در کودها و بذرهای وارداتی و گوشتها

 

?? بیوتروریسم نوین (۶)

? بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یا Agro Terrorism (قسمت دوم)

۱️⃣ تهدید دیگر در بحث #آگروتروریسم کود‌های جدیدی هستند که قابلیت عوض کردن ساختار خاک را دارند و از این طریق تولیدات گیاهی را کاهش می‌دهند.

۲️⃣ همچنین با از بین رفتن میکروارگانیسم‌های همزیست گیاهان که تولیدات گیاهان وابسته به حضور آن‌هاست سبب

جنگ شیمیایی دشمنان از طریق گیاهان و احشام و امواج برای ملت ایران

تروریسم یکی از جدی‌ترین جنگ‌هایی است که هدف اصلی آن به خطر انداختن امنیت زنجیره غذایی کشور می‌باشد!

✅ کانال اندیشکده مطالعات یهود:

? @jscenter

?? بیوتروریسم نوین (۵)

? بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یاAgro Terrorism (قسمت اول)

۱️⃣ #آگروتروریسم یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین جنگ‌هایی است که در حال حاضر کشور در معرض آن می‌باشد. بنا به شوا

خیار و کودآلوده آن بر مبنای طب سنتی

⛔️نیترات موجود در ڪودهای شیمیایی

استفاده شده در ڪشت خیار،?در خیار به خصوص پوست آن رسوب کرده و باعث ایجاد سمیت دربدن می شود.?

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن