کودکان حجامت - شفاسنتر

حجامت نوزادان و کودکان بر مبنای طب سنتی

?شرح حجامت در نوزادان وکودکان از استاد طالقانی:? 

♻️خانواده ها و والدین محترم باید به این مطلب توجه داشته باشند که حجامت ,برای دلبندان ?آنها بسیار مفید و ارزشمنداست.

♦️البته باید توجه داشته باشند که حجامت کودکان با حجامت بزرگسالان فرق دارد.

حجامت کودکان یک حجامت ساده و بسیار سبک میباشد.

 برخی از خصوصیتهای حجامت کودکان را

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن