کودکان و خواب - شفاسنتر

چشم را از بروز آب مروارید و آب سیاه با نگاهی به طب سنتی از کودکی پیشگیری کنیم

آب مروارید و آب سیاه چشمها را در دوران پیری از الان در کودکانمان جلوگیری کنیم 

وقتی کودک روی شکم می خوابد تدریجا نزله سرد ( چرک ها و عفونتهای سرمان )به پشت عروق و ماهیچه چشم بصورت ذرات میکروسکپی رسوخ و انباشته میشود 

لذا چندسالی از عمرنگذشته می بینیم که در فرزندمان آستیگمات چشمی ظاهر میشود و این همان عادت بد خوابیدن کودک دیروزی ا?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن