کوشت خروس - شفاسنتر

گوشت مرغ خوری و گوشت الاغ و تخم های حلال و حرام را با طب اسلامی مرور کنیم

حاشیه ای برطب اسلامی:

کسی نفرمود مصرف مرغ حرام است ومرغ نجاست خوار است و…

از دیدگاه طب اسلامی مرغ مانند خوک بی غیرت است فی نفسه باچندخروس هم همراهی میکندومیل باطنی بهرغذایی دارد.

اماخروس جوادوبخشنده است و…

مطالبی که بحث آن به درازا میکشد.

(عزیزان جهت بررسی بیشتر درخصوص کراهت گوشت مرغ براساس منابع وسندیت به کتاب ,,مجموعه رو?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن