کوکان بیقرار - شفاسنتر

خواب و بیخواب اطفال و بیقراری کودک را با نگاه به طب سنتی درمانش کنیم

سوال :

لطفا بفرماییدبرای بیخوابی های کودک شش ماهه و بیدارشدنش به کررات وبرای سنگین شدن خوابش چه اقداماتی باید انجام دهیم…

آرامش و آسایش را از خود وخانواده سلب نموده….

جواب از استاد مهربانی

فعلا به مقعد بچه روغن بنفشه ضماد کنید و مادر از خوردن غذاهایی که صفرا را بالا میبرد پرهیز کند

یعنی روغن بنفشه به مقعد تزریق کنند؟

مهربا

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن