کیست دستها - شفاسنتر

دست و کیست دست راست زنان را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

انگشتان و مفصل سمت راست دست به کف دست خیلی درد و دارای کیست است .

جواب

برای مقابله با سردی انگشتان دست بالاخص سمت راست و مفصل نزدیک کف دست 

روغن میخک از نوک انگشتان به سمت آرنج مالیده شود به مدت ۲۰ دقیقه و آرام صورت گیرد .

۲- عرق میخک در یک کاسه ریخته و تدریجا روی انگشتان دست و به سمت بازو مالش داده شود و خوردن نصف قاشق چایخوری ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن