کیست سینوسها - شفاسنتر

کیست سینوسهارا با نگاهی به طب سنتی

سوال

کیست سینوسهای چرکین را با روشهای طب سنتی ساده و بدون اذیت شدن چه کنم

 پاسخ

پوست سنجد خشک شده یک قاشق غذاخوری را با اسفند نصف کمتر قاشق چایخوری   روزی یک باربا هم به بینی دودبدهید و ازریزش اب بینی نگران نباش

روی پیشانی و بینی روغن مرزنجوش آرام روزی یکبار مالیده شود

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن