اطفال و افسردگی - شفاسنتر

افسردگی در کودکان نشانه های آن در طب سنتی

/?نشانه های افسردگی در کودکان؛

? ناامیدی و خشم

? به هم خوردن ساعت خواب

? افزایش و کاهش وزن

? گریه کردن بدون دلیل

? احساس بازنده بودن

راهکار:

بدن کودکان نبایستی سرد و تر یا سرد و خشک باشد و بایستی بر مبنای مزاج پایه اش دموی یعنی گرم و تر باشد پس برای احیا گرمی باید تلاش کرد

مثلا تغذیه پنیر بدون مصلح – شیر بدون مصلح – سیب زم