گریس اروپا - شفاسنتر

روغن نباتی و مایع یعنی گریس اروپا و مضرات آن برای کل اندام ها و طول عمر

??مستند چرب – قسمت دوم؛ دانستنی های روغن، حقایق تکان دهنده از مافیای روغن⁉️

?این مستند شامل سه قسمت است که در آن به شرح دانستنی هایی در خصوص روغن پرداخته شده است.

?از سه قسمت، افشاگری هایی جسورانه از واقعیت تلخ روغن نباتی از مجموعه تولیدات رسانه ای “یادآوران” ، در این قسمت به شرح مافیای روغن و انحصار آن و نفوذ سعودی ها از جمله مو?