گزیدگی - شفاسنتر

گزیدگی و نیش حشرات را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

??درمان گیاهی نیش حشرات به عنوان طب سنتی

۱- برگ به را له نموده ، بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۲- مقداری اسفناج را کوبیده و بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۳- سیر را بکوبید و بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۴- اسفناج پخته را بصورت ضماد بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۵- آبلیمو روی محل گزیدگی بمالید.

 ۶- روغن زیتون در تسکین درد ناشی از گزش حشرات یا مار و عق

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن