گلرنگ - شفاسنتر

کافشه یا گلرنگ داروی نیروی جنسی و ضد پروستات و ضد کلسترول و تقویت اعصاب

 

? #کافشه ، #گلرنگ

?نام علمی? #Carthamus_tinctorius

?نام ترکی ? #ساری_چیچک

? طبیعت #گرم و #خشک

✅ هم در غذا و هم در #رنگ_رزی استفاده می شود.

? برای تقلب با گل زعفران مخلوط می کنند.

 ? موارد مصرف ???

◀️ بذرش تقویت کننده #میل_جنسی است.

◀️ #مدرّ است، که برای #پروستات مفید است.

◀️ پایین آورنده #کلسترول خون

◀️ #مسکن

◀️ #تقویت_کننده_اعص

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');