گلرنگ - شفاسنتر

کافشه یا گلرنگ داروی نیروی جنسی و ضد پروستات و ضد کلسترول و تقویت اعصاب

 

? #کافشه ، #گلرنگ

?نام علمی? #Carthamus_tinctorius

?نام ترکی ? #ساری_چیچک

? طبیعت #گرم و #خشک

✅ هم در غذا و هم در #رنگ_رزی استفاده می شود.

? برای تقلب با گل زعفران مخلوط می کنند.

 ? موارد مصرف ???

◀️ بذرش تقویت کننده #میل_جنسی است.

◀️ #مدرّ است، که برای #پروستات مفید است.

◀️ پایین آورنده #کلسترول خون

◀️ #مسکن

◀️ #تقویت_کننده_اعص

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن