گواتر - شفاسنتر

گواتر و خوردن تغذیه گیاهی مضر بر مبنای طب سنتی

?بیمارانی که مبتلا به گواتر هستند از خوردن موارد زیر پرهیز نمایند :

❌ کلم و گل کلم

❌ بادام زمینی

❌ خردل

❌شلغم

❌بادرنجبویه و تخم فرنجمشک

❌ترب و تربچه

@sinohejsamdaliri

گواتر و محدویتها بر مبنای طب سنتی

?کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?بیمارانی که مبتلا به گواتر هستند از خوردن موارد زیر پرهیز نمایند :

❌ کلم و گل کلم

❌ بادام زمینی

❌ خردل

❌شلغم

❌بادرنجبویه و تخم فرنجمشک

❌ترب و تربچه

@sinohejsamdaliri


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن