لامپ ها - شفاسنتر

لامپ های کم مصرف و عوارض استفاده اش بر پوست و ایجاد آب مروارید

⛔️آیا_میدانید?

?اشعه فرابنفش که مقداری از آن در نور لامپ های کم مصرف وجود دارد عوارض مختلفی روی پوست وچشم دارداز جمله?

❌لکه های پوستی❌پیری پوست و آب مروارید

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ