لباس زرد - شفاسنتر

افسردگی و راهکار درمانی

افسردگی?
افراد افسرده لباس و کفش زردرنگ بپوشند و غذاهای زرد بخورند
این رنگ انرژی را بالا برده و ضدافسردگی می باشد.
@soroshesalamati
افسردگی و راهکار مقابله با پوشیدن لباس زرد

?افراد افسرده?لباس زرد رنگ بپوشند و رنگ زرد را اطراف خود بجویند این رنگ سطح انرژی رابالا برده وضد افسردگی می باشد?

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن