اطفال و سرفه - شفاسنتر

سرفه خشن و خشک و تب اطفال را با نگاهی به طب سنتی چگونه مدیریت کنیم

دفع سرفه خشن

۱-  چند دانه سیب درختی قرمز را با پوستش بگذار در قابلمه و بدون آب دربش را ببند و آهسته برروی شعله گاز بخارپزشود سپس هردانه سیب را با پوستش اندکی عسل بریز و نوبه ای میل کن

 ۲- اگر از گرمی خوردن زیاد سرفه خشن باشد مقداری نبات را در آب ولرم حل کن‌و میل کن

 ۳- مصرف دمنوش شکر تیغال در یک لیوان آبجوش و مصرف تدریجی

 ۴= مصرف قدوم?

سرفه خشن کودک را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

پاسخ دفع سرفه خشن

چند دانه سیب درختی قرمز را با پوستش بگذار در قابلمه و بدون آب دربش را ببند و آهسته برروی شعله گاز بخارپزشود سپس هردانه سیب را با پوستش اندکی عسل بریز و نوبه ای میل کن

۲- اگر از گرمی خوردن زیاد سرفه خشن باشد مقداری نبات را در آب ولرم حل کن‌و میل کن

۳- مصرف دمنوش شکر تیغال در یک لیوان آبجوش و مصرف تدریجی

۴= مصرف قدومه

سرفه های خشن کودکان را با طب سنتی مدیریت کنیم

۱ – روی سینه + پشت سینه + زیر گلو + روی بینی را با روغن های بادام شیرین و بادام تلخ و یا سیاهدانه چرب کنید و پشت اورا مالش آرام بدهید

۲- آش گشنیز شامل یک شلغم و یک هویج و عدس اندک و برنج و گوشت ماهیچه گوسفندی یا گوشت بلدرچین و سبزی گشنیز روزی یکبار

۳- شلغم در قابلمه بگذارید و فقط بخارش درخانه باشد

۴- بره موم به اندازه یک نخود با عسل مخ?