لقاح خرما - شفاسنتر

اسپرم سازی با گرده لقاح خرما بر مبنای طب سنتی

?نسخه # اسپرم ساز ?

✅ آیا میدانستید منی وقتی اسپرم دارد که اگر داخل ظرف آب ریخته شود به کف ظرف ته نشین میشود .⁉️⁉️

?ایامیدانید منی اگر بوی گرده نخل بدهد سالم است⁉️⁉️

 ? نسخه اسپرم ساز با?گرده نخل?

❌شیر گاو یک لیوان

❌گرده نخل یک نخود

❌شیره خرما دوقاشق

❌شیره انگور دوقاشق

❌پودرنارگیل یک قاشق چای خوری

❌پودر جوز هندی ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');