لقاح خرما - شفاسنتر

اسپرم سازی با گرده لقاح خرما بر مبنای طب سنتی

?نسخه # اسپرم ساز ?

✅ آیا میدانستید منی وقتی اسپرم دارد که اگر داخل ظرف آب ریخته شود به کف ظرف ته نشین میشود .⁉️⁉️

?ایامیدانید منی اگر بوی گرده نخل بدهد سالم است⁉️⁉️

 ? نسخه اسپرم ساز با?گرده نخل?

❌شیر گاو یک لیوان

❌گرده نخل یک نخود

❌شیره خرما دوقاشق

❌شیره انگور دوقاشق

❌پودرنارگیل یک قاشق چای خوری

❌پودر جوز هندی ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن