??بیان نظریه استادعلامه آیت الله سیدحسن ضیائی دردرمان آن:                                                                          

⛔مواردی که بایدپرهیزشود:

۱- قندهای شیمیایی 

۲-اسانسهای شیمیایی

 ۳-چربیهای باترانس بالا

 ۴- کافئین زیاد

 ۵- فست فودها

 ۶-کنسروها

 ۷- کمپوت ها

 ۸-