لوله چسبنده واژینال - شفاسنتر

لوله های رحم و علل چسبندگی عمومی آن و راهکارهای کاربردی بر مبنای طب سنتی

??????

موضوع پاسخ چسبندگی لوله های رحمی با نگاه طب سنتی درنگاه عمومی
علل و عوامل ان:::
مصرف تغذیه و نوشیدن غیر متعارف با مزاجهای سرد + عفونت های مکرر+ شستشوی رحم درایام پریودی+ خوردن شکلات و کافئین زیاد و مکرر+ بالارفتن پرولاکتین خون + غم و غصه ها + زخمهای واژینال + زیادشدن رطوبات مزمن بلغمی چسبنده + دیرارگاسم شدن و سوداوی شدن ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن