لوله چسبنده واژینال - شفاسنتر

لوله های رحم و علل چسبندگی عمومی آن و راهکارهای کاربردی بر مبنای طب سنتی

??????

موضوع پاسخ چسبندگی لوله های رحمی با نگاه طب سنتی درنگاه عمومی
علل و عوامل ان:::
مصرف تغذیه و نوشیدن غیر متعارف با مزاجهای سرد + عفونت های مکرر+ شستشوی رحم درایام پریودی+ خوردن شکلات و کافئین زیاد و مکرر+ بالارفتن پرولاکتین خون + غم و غصه ها + زخمهای واژینال + زیادشدن رطوبات مزمن بلغمی چسبنده + دیرارگاسم شدن و سوداوی شدن ?