،آقای استاد من یک زن هستم وهر وقت در وعده غذایی برنج میخوزم،اصلا احساس سیری نمیکنم،اما وقتی هر نوع غذا رو بدون برنج میخورم سیر میشوم،به خاطر همین اصلا برنج نمیخورم.علت چیست؟به خاطر سردیه برنج هست؟

پاسخ

شرح بیوگرافی بدن خودتان نداده اید

اگر برنج میخورید سر فم معده سوزش دارد پس به اندازه چند نخود پودرلیموعمانی برروی برنج