ماکارونی - شفاسنتر

ماکارونی و فست فودها و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

????﷽??
✅مـاکـارونــی

✍یکی از راه های استعمار و کشتارخاموش، جنگ غذایی است که خیلی دقیق و نرم عادات غذایی ایران بلکه کل جهان را تغییر دادند. ابتدا ما را با انواع غذاهای دوست داشتنی اما مضر مریض می کنند سپس دلسوزانه برای ما پدری می کنند و انواع و اقسام داروها را به مامی فروشند و این همان تجارت مرگ است.

?ضائقه ی فرزندان ما ر


کربوکسی متیل سلولز ماده شیمیایی دارای سموم در تغذیه ها و شوینده ها

❌به نظر شما چرا سونامی سرطان در کشور ما بیداد میکند ❓❓❓

?کربوکسی میتیل سلولز چیست ❓❓

❌کربوکسی متیل سلولز یا C.M.C ماده شیمیایی سرطان زایی است که از یک گرد سفید رنگ، بی بو، بدون رنگ، قابل تعلیق در آب و تحت شرایط نرمال غیر قابل تخمیر می‌باشد.

❌ این ماده شیمیایی بسیار بسیار سمی ،در حال حاضر در صنایع زیر کاربرد دارد اما متاسفانه د?