?مصرف تخم مرغ?به همراه ماهی? بسیار مضر است و موجب ابتلا به قولنج، باد بواسیر ودندان درد زیاد است?

@tebesonati15