ماهی با ماست - شفاسنتر

ماهی و ماست و ترشی و دوغ با هم خوردن و مضراتش عامل ام اس و نفخ شکم

???#ماهی وماست و مضرات خوردن ترکیبی آن
در کتب طب از خوردن ماهی به همراه ماست یا ترشی نهی شده است.
⇦زیرا خوردن ماهی همراه موادغذایی با طبع سرد، ایجاد نفخ میکند و مسبب بیماری ام اس است.
☜【طب شیعه】
? @tebshia20??