ماهی سمنقور - شفاسنتر

ماهی سمنقور داروی ویژه اسپرم و بالابرندن آب منی مردان ناتوان در نبروی جنسی

?برخی از ویژگیهای ماهی سمنقور :

?طبعش گرم و خشک است .

?جانوری دو زیست مثل سوسمار است.

?به درازای پانزده تا بیست سانتی متر

?دو دست و دو پا دارد

?دمی کوچک دارای رنگی سفید مایل به قهوه ای

?روی سطح پوست آن خالهای قرمز تیره یا قهوه ای

?پوستی بدون پولک و شفاف دارد

? زیر شکم آن سفید براق است .

?کوچکترین آن بطول دو تا دوازده سانت