ماهی قرمز - شفاسنتر

ماهی قرمز عامل انتقال سل از طریق پوست

? انتقال #سل_پوستی از ماهی قرمز به انسان:

این بیماری از تماس ماهی یا آب آن با زخمهای روی دست انسان منتقل می شود در تماس با ماهی قرمز از دستکش استفاده کنیم.

@sinohehsamdaliri

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن