اطفال و لوزه - شفاسنتر

لوزه کودکان و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

✅ نظر طب سنتی درباره جراحی لوزه کودکان و درمان آن چیست؟

✳️ مخالف جراحی هستیم. مزمزه عسل، قرار دادن ترکیبی از عسل و کره در دهان، روغن‌مالی گلو با روغن سیاهدانه، یا برای تسریع در درمان، ترکیب روغن زیتون و نمک رو گلو بسیار کمک‌کننده است و نیازی به تشریفات جراحی ندارد.

✳️ راه دیگر آن که البته درمان بلندمدت محسوب می‌شود، گرم کردن ?