اطفال و نفخ - شفاسنتر

نفخ و شکم درد اطفال را با طب سنتی مدیریت کنیم

۱-برای نفخ نوزاد فقط ازبیرون شکمش ( فم معده تا ناف) روغن بادام شیرین آرام مالیده شود . نتیجتا خواب کودک مضاعف شده و گردش گوارش او بهبود می یابد

۲- اگر مادر کودک را شیر میدهد ترنجبین  وبارهنگ و شیرخشت و مغز فلوس را دمنوش کرده و میل کند و یک قاشق به اوبدهد و مادر هر دو روز یکبار مادر میل کند

۳- اگر کودک در بدو تولدزردی داشته در وبلاگم ?