مخملک - شفاسنتر

مخملک و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

 #درمان_مخملک

در قدیم در ظرفی، طلا میریختند و درون آن ظرف آب ولرم وبا آن آب ولرم بدن را شست و شو میدادند.

روزی سه مرحله آب پرتقال مصرف شود.مقدار آن به سن بیمار بستگی دارد.

عناب و ترنجبین ۵ گرم از هر کدام بجوشانید به مدت یک هفته کم کم به بیمار بدهید.

برای کودکانی که مخملک دارند آب هندوانه مفید است.

پنیرک ،گیاهی است برای درمان عفونت ادر

کیستهای نرم بلغمی رحم و پستان و اندام ها را به روش طب سنتی مدیریت کنیم

چرا برای درمان کیستها بالاخص برای رحم به روش طب سنتی نگران بوده و تردید میکنیم 

حالا این یک داروی طبیعی به این روش اجراکنید انشالله با همت شمادرمان میشود 

البته راهکارهای زیاد به روش طبیعت هست فقط باورداشت و همت میطلبد 

عنبر نسارا (پشگل الاغ ماده یا پشگل ماچه الاغ) با نگاهی به طب سنتی چیست ؟

 عنبر نسارا چیست

عنبر نسا همان مدفوع ا?