مزاج ادرار - شفاسنتر

ادرار سفید و سیاه و زرد و سرخ وسبز بر مبنای طب سنتی

✅ #ادرار_زرد_رنگ?

#رنگ_های_زرد_رنگ ?عبارتند از رنگ ترنجی⚡️کاهی⚡️زردطلایی⚡️زرد نانجی⚡️آتشین یازعفرانی⚡️زعفرانی متمایل به زرد طلایی⚡️که آن را سرخ روشن می نامند.

به جز۲⃣رنگ اول (ترنجی،کاهی) اگرادرار به یکی ازرنگ های مذکور درآید نشانه #گرمی_مزاج است .

سبب رنگی شدن ادرار به این رنگها عبارتند از انجام حرکات سخت❌دردها❌گرسن

ادرار و بوهای ادراری و شناخت بیماری بر مبنای طب سنتی

انواع بوی ادرار و علت آن

۱کم بویی:  

عدم نضج

سردی مزاج

ضعف حرارت غریزی

 ۲ترش بویی:

? در صحت: پیش آگهی تب های بلغمی و سوداوی

?در مرض اگر مرض گرم است، علامت انطفای حرارت غریزی و پیش آگهی مرگ است و اگر مرض سرد است، دلیل عفونت ماده بارد است

 ۳بوی شیرین:

? غلبه خون

 ۴ بد بویی: 

? در صحت: عفونت اخلاط و منذر به تب های عفونی

?در مرض

ادرار و رنگ مزاجی آن بر مبنای طب سنتی

??تشخیص بیماری ها از رنگ ادرار ??

✅✍ادرار زرد رنگ چند نوع است : زرد کاهی ?، زرد طلایی✨، زرد نارنجی⚡️، ارغوانی یا آتشین یا زردی که به سرخی می گراید?، زردی که به پوست بدن شبیه است ?، زردلیمویی ?

۱⃣?نظرات اطبا درمورد زرد کاهی ? مختلف است : این رنگ نشانۀ بدیِ گوارش ، سکون صفرا، اعتدال مزاج ، سوءمزاج،کاهش صفرا، نوشیدن آب ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن