مزاج ازدواج - شفاسنتر

ازدواج و ممنوعیتها بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‍ در تصمیم گیری برای ازدواج با این افراد حتما باید احتیاط کرد!!

⛔️۱_ معتادین به مواد مخدر، الکل یا دارو
⛔️۲_ افرادی که بسرعت عصبی و خشمگین می شوند.
⛔️۳_ افرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمیگیرند.
⛔️۴_ افرادی که دیگران را کنترل می کنند.
⛔️۵_ افرادی که اختلال جنسی دارند.
⛔️۶_ افرادی که کودک ما

مزاج ازدواج در طب سنتی چیست

? افراد صفراوی حافظه خوبی دارند و تیزهوش هستند. این افراد باید با هم‌سنخ خود یعنی افراد دارای مزاج گرم و خشک ازدواج کنند، چون در صورت عدم رعایت تطابق مزاجی، این افراد قادر به درک یکدیگر نخواهند بود.

 ?دموی‌مزاجان (گرم و تر) دارای روحیه شاد، خوش‌مشرب و اجتماعی هستند. حال تصور کنید چنین فردی با یک فرد سوداوی (سرد و خشک) ازدواج کن?