پرهیز از سردیجات و ترشیجات بخصوص ماست و پنیر و دوغ و بستنی و روغن های موجود در بازار و قند و شکر و مشتقات آن و فست فود و امثال آن

درمان : استفاده از منضجات بلغم که قبلاً گفته شده است. 

استفاده از فالوده سیب

استفاده از عرق یونجه

استفاده از مخلوط سه شیره انگور و توت و خرما

غذا :