مزاج پوست - شفاسنتر

مزاج شناسی پوست بر مبنای طب سنتی

 تشخیص مزاج پوست

?سفیدی پوست بدن:نشانه کم خونی و کمی مایل به سردی است.

?رنگ زرد کمی مایل به قرمزی:نشانه وجود خون غیرطبیعی در بدن است.

?قرمزی پوست بدن:نشان از گرمی و پرخونی دارد.

?تیرگی پوست:نشانه خون غیرتمیز است، مستعد غلبه سودا است.

? کسانی که پوست بدن شان زرد رنگ یا مایل به زردی است با مشکلات ناشی از غلبه صفرا در بدن رو به رو ?

مزاج پوست بدن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?تشخیص مزاج سرشتی از رنگ پوست

سفیدی پوست⬅️نشان از سردی است.

@Balgami

قرمزی پوست⬅️نشان از گرمی و پرخونی  است.
@Damavi

زردی پوست⬅️رنگ زرد مایل به سرخی دلالت بر صفراوی بودنِ مزاج دارد.

@Safravi

رنگ بادمجانی⬅️ نشانه خشکی و سردی است و دلالت بر سوداوی مزاج بودن دارد.
@Soudavi

? @Mezajshenasi12 http://Telegram.me/Mezajshenasi12
پوست و رنگهای آن و مزاج شناسی پوست بر مبنای طب سنتی

❤️?رابطه رنگ پوست بامزاج?❤️?دکتر حسین خیراندیش?

✅✍رنگ پوست بدن ?

  ۱?‍?سفیدی پوست بدن?

نشان کم خونی و مزاج، کمی مایل به سردی می باشد.

۲?‍?رنگ گچی⚪️ 

سردی و تری(بلغم) را می رساند.

۳⃣?زردی پوست ?‍?

نشانه صفرا (گرمی وخشکی) است.

 ۴?‍?رنگ زرد کمی مایل به قرمزی? 

نشانه وجود خون غیر طبیعی در بدن است.

 ۵

پوست و مزاج آن بر مبنای طب سنتی

❤️?خصوصیات مزاجی پوست?❤️

?دکتر حسین خیراندیش?

✳️?ملمس یعنی آن چه که در لمس بدن و پوست شخص بروز دارد.

  نکته ?

برای تشخیص دقیق، فرد معاینه کننده یا باید معتدل المزاج باشد ? یا آن که توجّه دقیق به وضعیت مزاجی خودش داشته باشد. مثلا یک فرد صفراوی در لمس پوست یک فرد دموی ممکن است احساس خنکی داشته باشد درحالی که این مساله نس

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن