مزاج شناسی اماکن - شفاسنتر

سرامیک و فرش ماشینی و مزاج سرد آنها بر مفاصل و کودکان بر مبنای طب سنتی

?آیا می دانید?که طبیعت سرد سرامیک کف منازل برای افراد مضر است!

 

??فرش های دستباف این محصول دست هنرمندان ایرانی که با نخ های پشمی یا ابریشمی و رنگ های طبیعی، زینت بخش خانه ها بود کم کم جای خود را به فرش های ماشینی با نخ ها و مواد شیمیایی دادند و خواص و فواید نشستن بر روی فرش های دستی جایگزین مضرات و عوارض فرش های ماشینی

مزاج اماکن متبرکه و رودخانه ها و غسالخانه ها و دریاها از منظر طب اسلامی و سنتی

بشکن چرا حرم ها کبوتر دارند نه کلاغ ؟

از نظر طب سنتی، هر مکانی دارای طبع و مزاج خاص خود است. بعضی مکانها مانند غسالخانه هاو قبرستانهابه دلیل گریه وغم وزاری دارای طبع سرد و خشک (سودایی) هستند.

سالن های ورزشی ؛مراکز تحقیقاتی به دلیل هیجان بالا دارای طبع گرم وخشک هستند. اما مکانهایی وجود دارند که دارای طبع گرم وتر هستند یعنی خونسازند