مزاج شناسی رحم - شفاسنتر

رحم زنان و سوء مزاج شناسی رحم با نگاهی به طب سنتی چیست

شناخت انواع سوء مزاج رحم در طب سنتی

 ?سوء مزاج رحم که از کلیدهای اصلی شناخت بیماری زنان است به ۴قسمت تبدیل می شود 

سوء مزاج گرم,سرد, تر و خشک

 ?? رحم باید نه گرم و سرد و تر و خشک باشد باید مزاج رحم معتدل باشد والا بیماری در رحم صورت میگیرد

  ??سوء مزاج رحم یعنی اینکه رحم بیمار شده است و با مزاج شخص مرتبط نیست

  علایم سوء مزاج گرم رحم

۱-?

رحم شناسی براساس مزاج آن در طب سنتی یعنی چه

?علایم سوء مزاج گرم رحم

۱-خون قاعدگی غلیظ ,سرخ رنگ یا سیاه و کم

۲-لب بیمار همیشه خشک است

۳-موهای زیر شکم بسیار زیاد

۴-نبض بیمار سریع

۵-طپش غیر طبیعی قلب 

۶-بدن با لمس همیشه گرم است

۷-ادرار بیمار زرد

۸-سوزش رحم

?درمان سوء مزاج سرد رحم

باید در این بیماری از تدابیر گرمی بخش و به خصوص با طبیعت گرم استفاده شود

?علایم سوء مزاج رحم سرد

رنگ ادر?

رحم و مزاج شناسی رحم و خطرات آن با نگاهی به طب سنتی چیست

رحم و خطرات آن

  ❗یکی از راههای خروجی فضولات رحم و مواد زاید آن موهای آنه میباشد پس لیزر کردن موهای زاید یعنی احتباس کردن فضولات رحمی که میبایست از رحم خارج شوند و در نهایت ایجاد اختلال در کارکرد رحم است

❗ و همچنین لیزر کردن موهای زیر بغل تأثیر بر قلب و پستان دارد و موجب سرطان رحم،فیبرم،میوم و کیست میشود

❗،رحم در زمان عادت ماهیا

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن