مزاج طبقات سنی - شفاسنتر

مزاج سنین در طب سنتی یعنی چه

پای من درد میکند چه کنم یا دستم درد دارد یا قوزک پای چپ ورم دارد یا شکم بزرگی دارم یا تکرر ادرار گرفته ام .

واقعا با این چند کلمه نمیتوان مشاوره داد 

میگویید چرا ؟؟ 

 جواب

از بدو تولد تا چهل سالگی مزاج کلی بدن بین دموی ( گرم و تر ) و صفراوی (یعنی گرم و خشک )است .

از چهل تا شصت سالگی مزاج کلی بدن سوداوی ( یعنی سرد و خشک ) است .

ازشصت تا هشتاد

پادرد را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سن صفر تا چهل سالگی مزاج ثانویه بدن 

گرم و تر است یعنی دموی گرم و خشک است یعنی صفراوی 

۲- سن چهل تا شصت سالگی

مزاج ثانویه بدن سرد و خشک است یعنی سوداوی

۳- مزاج شصت تا الی سالگی 

مزاج ثانویه بدن سرد و تر یعنی بلغمی 

درد پاها سمت راست در پیری نتیجه بلغم 

دردپاها سمت‌چپ در پیری نتیجه فشارخون بالا و بالا رفتن‌اوره 

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن